Aktuality

Hodnocení činnosti Světla autismu – stanovisko Správní rady

Světlo autismu, z.ú. byl založen v roce 2016. Fakticky však začalo vykonávat svou činnost od konce roku 2019, kdy byla jmenována ředitelkou paní Radmila Harazimová.  Paní ředitelka nesplnila očekávání, které jsme měli, a proto nás nepřekvapilo, když  požádala o uvolnění. Její činnost byla ukončena jmenováním nové ředitelky, Mgr. Xenie Kaduchové.

S novou paní ředitelkou došlo k vyhodnocení dílčích cílů, jejich revizi a přepracování strategie k dosažení těchto cílů a také cíle hlavního, kterým je výstavba bezpečného domova pro naše děti.

Od doby nástupu nové paní ředitelky se ve Světle autismu událo mnohé – byla zahájena intenzivní projektově manažerská činnost, zahájili  jsme úspěšná jednání s představiteli Statutárního města Ostrava a města Bohumína, stali jsme se pozorovateli v Pracovní skupině Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Komunitního plánování Statutárního města Ostrava, ve spolupráci s odbornou terapeutkou jsme připravili velký projekt Senzorických a podnětných her, připravujeme zajímavou kulturní akci. O našich aktivitách informoval server Helpnet a odborný časopis Rezidenční péče věnoval rozhovoru s naší paní ředitelkou celou dvoustranu.

Jsme přesvědčeni, že tato cesta je přesně tím, co náš zapsaný ústav potřebuje. Naše cíle nejsou malé, ale věříme, že se nám je podaří, díky společné práci, naplnit.