Aktuality

Vyjeli jsme s dětmi do Jeseníků utužovat naše zdraví i naše vztahy. Přes celé tři dny nám krásně svítilo sluníčko a tak nabalené zimní bundy byly po většinu dne rozepnuté. V hotelu Diana, kde jsme byli ubytovaní a kde nás živili jsme si zároveň mohli vyhřát těla ve vířivce a zaplavat v bazénu. V tělocvičně jsme měli k dispozici pinpongový stůl a tak jsme se chopili pálek a míček jsme se pokoušeli dostat na druhou stranu k spoluhráči. Naše krásná děvčata udržovala figuru na rotopedu, běžeckém páse i stepperu. Pánové měli možnost vyzkoušet plně vybavenou posilovnu. Na nedalekém venkovním hřišti, jsme opět mohli protáhnout svá těla a zaskákat si na zabudovaných trampolínách. Aby toho nebylo málo, navštívili jsme v blízké vesničce dětské hřiště, kde na nás dohlížela čarodějnice:-). Po náročném dni spojeném s klouzačkami, průlezkami, procházkou jsme doplnili energii ve zdejší nově postavené Pralinkárně. Poslední den jsme strávili společně v termálních vodách. Jsme rádi, že jsme mohli být zase spolu i když nám bylo smutno po kamarádech Klárce, Maximkovi a Alim, kteří se bohužel nemohli dostavit.

Bezpečný, přívětivý a útulný domov pro Barunku, Týnku, Alexe, Maxima, Klárku a Davida. Pro šest dětí s autismem, které jednou dorostou do střevíčků dospělých. To je naše vize, idea a naděje, kterou vkládáme do projektu vybudování domova Modrá hříva. Nyní jsme jí zase o kousek blíž.

1. října startuje veřejná sbírka, ve které nám můžete přispět jakoukoliv částkou. Domov skládáme cihličku po cihličce s vědomím, že každá z nich naše děti zase o kousek přiblíží k životu v samostatném bydlení.

Přispět můžete prostřednictvím webové stránky www.darujdetem.cz nebo na sbírkový účet s číslem 2902037792/2010.

Děkujeme Vám.

Vážení příznivci, přátelé, přispěvatelé,

aby se nám podařilo naplnit náš velký cíl, kterým je vybudování bezpečného bydlení pro naše děti, je zapotřebí udělat mnoho dílčích kroků. Jedním z nich je uspořádání časově neomezené veřejné sbírky, což vyžaduje administrativní formality a zřízení sbírkového účtu.

Sbírkový účet je praktičtějším nástrojem než transparentní účet, a proto rozhodli zrušit transparentní účet vedený u Raiffeisen Bank a založit nový, sbírkový, účet u společnosti Fio Banka. Peníze, které jsme až dosud nastřádali na transparentním účtu, převedeme na účet sbírkový.

Velice si vážíme každého příspěvku a upřímně za něj děkujeme. Budeme rádi, když přesunete své platby z transparentního na sbírkový účet, jehož číslo vám sdělíme ihned, jakmile budou veškeré formality spojené s uspořádáním sbírky hotovy. Transparentní účet bude funkční nejdéle do 8. října. Veškeré prostředky, které se na něm do té doby shromáždí, převede banka na náš účet. Platby, které přijdou po tomto termínu, budou vráceny zpět odesílateli.

Věříme, že nám, a naší myšlence vybudování bezpečného bydlení, zůstanete věrni.

Naše děti, a obecně všechny děti s autismem, vyžadují speciální přístup a specifickou péči orientovanou na rozvoj motorických, psychomotorických a sociálních dovedností. Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli vybudovat pro rok 2022 program Senzorických a podnětných her v místnosti Snoezelen, který bude otevřen nejen našim členům, ale všem rodinám s dětmi s autismem.

V programu se zaměříme na rozvoj nonverbální komunikace a nabídku smyslových podnětů, které povedou k rozvoji zvídavosti a učení se novým dovednostem a schopnostem. Pod vedením zkušeného a citlivého průvodce – terapeuta budou dětem zprostředkovány podněty pro hloubkové vnímání a pozornost bude věnována také vestibulárnímu aparátu, který bude stimulován houpáním, točením, skákáním a dalšími, dětmi velmi vyhledávanými, aktivitami.

Pro svou činnost bude terapeut využívat množství pomůcek, jako jsou houpačky, závěsné sítě, antistresové přikrývky, ortopedická podlaha, halfball balanční polokoule nebo úseče, předměty s různými texturami, v plánu máme rovněž muzikoterapii a využití různých relaxačních a uvolňujících technik.

Vzhledem k finanční náročnosti programu budeme žádat o podporu soukromé i státní dárce, jako jsou různé nadace, nadační fondy a nově také Statutární město Ostrava. Věřím, že je náš záměr zaujme a že ocení jeho přínos.

Prázdninové měsíce jsou časem odpočinku a dovolených, ale my jsme, v tomto příjemném, letním období, nezaháleli. Věrni stěžejní myšlence vybudování Bezpečného bydlení pro našich šest dětí, zahájili jsme jednání s příslušnými orgány a institucemi.

Jsme velmi rádi, že jsme byli, se statusem pozorovatele, přizváni na jednání Pracovní skupiny pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Komunitního plánování Magistrátu města Ostravy.  Jednání opět započnou s příchodem podzimu a věříme, že na nich získáme mnoho cenných informací a že naopak naše zkušenosti poslouží rozvoji sociálního prostředí města Ostravy.

V minulých dnech jsme rovněž absolvovali jednání s vedením sociálního odboru města Bohumín, kde jsme představili naši vizi Bezpečného bydlení. Dohodli jsme se na navázání spolupráce, vzájemném informování a předávání zkušeností.

Veškerá jednání hodnotíme jako velmi vstřícná a jsme rádi, že naše vize Bezpečného bydlení začíná oslovovat odpovědné pracovníky našich měst.