Příběh Davida

Příběh Davida

Davídek se narodil v roce 2011, bylo to šťastné, usměvavé, veselé a zdravé miminko. Bylo jej všude plno a nám připadalo, že nikdo nemůže být šťastnější než naše rodina.

V 18 měsících prodělal těžkou virózu, po které následovalo něco, co nikdo z nás nedovede pochopit.

Náš malý usměvavý Davídek se změnil na poskakujícího, nereagujícího a křičícího chlapečka.

Po sérii vyšetření byly stanoveny diagnózy a my začali nové období našeho života - od té doby se učíme, jak s autismem pracovat, jak svého vlastního syna pochopit, vyjít mu vstříc a usnadnit život. Absence komunikace všechny tyto úkoly staví na velmi obtížnou úroveň.

Davídek je stále veselý, krásný kluk, naše sluníčko. Milujeme ho a udělali bychom vše, aby byl šťastný. Bohužel je zatím zcela nesoběstačný, vyžaduje neustálou pomoc a od doby co se přidala epilepsie je také nutný neustálý dohled.

Jako rodiče samozřejmě máme obrovské obavy z budoucnosti. Co budeme dělat, když se už nezvládneme postarat my, kde bude náš Davídek žít v dospělosti?

Vybudování domova pro naše děti je úžasné řešení pro ně a pro nás nadějí a úlevou do budoucna.

The story of Davidek

Davidek was born in 2011 and he was a happy, smiley, joyful and a healthy baby. He was full of life and we thought that we could not be happier.

He suffered a viral infection at 18 months, which was followed by something that none of us could have ever imagined. Our little smiley Davidek changed into a jumpy, non-reacting and screaming little boy. After a long line of different assessments some diagnoses were made and we started a new stage of our life – since then we have been learning how to work with Autism, how to understand our own son, meet his needs and make his life easier. Lack of communication makes all these tasks very difficult for us.

Davidek is still a very happy and handsome boy, he is the sun of our universe. We love him and we will do everything to make him happy. Unfortunately, he is not fully independent yet, he requires constant support, and since he was additionally diagnosed with Epilepsy, he needs constant supervision.

As parent we are extremely worried about the future. What are we going to do once we are unable to look after him ourselves? Where will Davidek live when he reaches adulthood?

Building a new home for our children is a wonderful solution for them, and it gives us hope and relief about the future.