Vedení

Výkonná ředitelka - Mgr. Xenie Kaduchová

Český text

Milí přátelé, rodiče, podporovatelé,

to, že nyní čtete tyto řádky, znamená, že jste se, třeba jen na malou chvíli, stali součástí Světla. Oním Světlem je myšlenka pomoc dětem a mladým lidem, kterým dal osud do vínku, kromě zářivých květů života, také býlí autismu.

Náš zapsaný ústav je malým přístavem pro šest lodiček, šest mladých životů, kterým se snažíme přiblížit náš svět a pomoci jim orientovat se v něm. Den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem... Pomalu, s nezměrným úsilím, ale s radostí za každý maličký úspěšný krůček. Naším velkým cílem je vybudování komunitního bydlení pro našich šest dětí. Chceme, aby, po dovršení dospělosti, získaly bezpečné a láskyplné bydlení. Přáli bychom si, aby takových bydlení vyrostlo v naší zemi více. Tolik, kolik lodiček potřebuje bezpečný přístav.

Jak bude tento přístav veliký, záleží jen na nás. Budu ráda, když se ke mně připojíte a stanete se součástí velikého oceánu Světla, jehož vlny budou mohutné a silné, a přece konejšivě měkké jako matčina náruč. Já proto udělám, co je v mých silách.

 Xenie Kaduchová

Bývalá ředitelka - Radmila Harazimová

Český text

Vážení přátelé,

Vlaďka a Vláďa Cigánkovi mne před časem pozvali k projektu Světla autismu. Co je přesvědčilo o tom, že bych mohla být pomocným hybatelem Světla autismu - to vám nejlépe řeknou sami.

Fakt je, že jsem přijala, a tím silně nabourala své představy o poklidném důchodu. Ráda bych své pracovní i životní zkušenosti „přetavila“ do několika pomyslných „základních cihliček“, z nichž časem vyroste Dům U modré hřívy. S cílem pomoci uskutečnit sen pěti rodin, které chtějí své děti s autismem zabezpečit do budoucna i tím, že jim postaví jejich budoucí domov.

MUSÍME TO POSTAVIT! Věříme, doufáme, že s podporou Vás, veřejnosti a lidí s dobrým srdcem, se nám to společně podaří.

Dům U modré hřívy bude jednou dobrým domovem a zázemím pro Leontýnku, Barunku, Klárku, Davida, Maxe a Alexe.

Mají to v životě těžké a my jsme tu teď od toho, abychom jim pomohli.

Ráda zodpovím Vaše dotazy. Těším se na Vaše názory a nápady. A nejvíce, snad mi odpustíte, se těším na Vaše finanční příspěvky: čísla účtů:

9095310001/5500, 250420091/5500

E-mail: harazimova@svetloautismu.cz.

Radmila

Anglický text

Dear Friends,

some time ago Vladka and Vlada Ciganek invited me to be part of the project ‚Lights of Autism‘. You will have to ask them what made them think that I would have the capabilities to move the project forward.

The truth is that I accepted their invite, which also meant that my original plans for a peaceful and restful retirement changed.

I would like to tranfer my work and life experiences into a few „building bricks“, which will help create the foundations of The House at Blue Main. The aim of this is to fulfil the dream of five families, who want to secure the future for their children with Autistic Spectrum Condition by building them a new home.

WE HAVE TO BUILD IT! We believe and hope that we will be able to achieve this with the support of yourselves, other goodhearted people, and the public.

The House at Blue Main will one day become a good home and safe haven for Leontynka, Barunka, Klarka, David, Max and Alex. Their lives are already made difficult by their condition, but we are here to help them.

Please do not hesitate to ask any questions.

I look forward to hear your opinions and ideas. And most of all, I hope you do not mindme saying, I look forward to your financial support and account numbers: 9095310001/5500, 250420091/5500

E-mail: harazimova@svetloautismu.cz

Radmila